Vi stöttar arbetstagare utan papper i Sverige.

Fackligt Center För Papperslösa är en ideell förening som bildades av LO och TCO 2008 tillsammans med fackföreningar inom LO, TCO och Saco med syfte att hjälpa och stötta arbetstagare utan papper på den svenska arbetsmarknaden.

Medlemmar i Fackligt Center För Papperslösa är de fackliga centralorganisationerna LO och TCO samt de fackliga organisationerna Akademikerförbundet SSR, Byggnads, DIK, Elektrikerna, Fastighets, Facket för Skogs, Trä och Grafisk bransch, Handels, Hotel och restaurangfacket, IF Metall, Journalistförbundet, Kommunal, Livs, Målareförbundet, Seko, ST, Transport, Unionen, Vision och Vårdförbundet.

Centret ska vara en motor bland förbunden mot att människor utnyttjas och exploateras på våra arbetsplatser. Vårt avstamp har alltid varit att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige oavsett om det handlar om svensk eller utlandsfödd, kvinna eller man, ung eller gammal, med eller utan tillstånd att vara i Sverige. Vi kämpar för att förhindra och motverka lönedumpning och att människor utnyttjas på våra arbetsplatser. Det uppdraget och den politiska linjen kommer vi aldrig att tumma på.

  • Det handlar om lika lön för lika arbete.
  • Det handlar om alla människors lika värde och lika rätt
  • Det handlar om en flykting- och migrationspolitik som bygger på solidaritet, humanism och medmänsklighet
  • Det handlar om människor.

Idag uppskattar vi antalet papperslösa till mellan 30 000 och 50 000 bara i Sverige. De befinner sig i en mycket sårbar position och det är inte ovanligt att den som är papperslös trots att lönen ligger långt under den kollektivavtalade inte får betalt alls.

I många fackförbund kan du bli medlem även som papperslös.

Delar av styrelsen för Fackligt Center För Papperslösa 2023

Styrelse

Bengt Sandberg
Ordförande

Peter Fredin
Ärendegruppens ordförande

Josefin Salminen
Sekreterare

I föreningens styrelse sitter även:

Elisabeth Antfolk  
Fastighets region ost

Markus Andersson
Kommunal i Stockholms län

Josefine Johansson
Akademikerförbundet SSR

Maria Östberg-Svanelind 
Akademikerförbundet SSR

Martin Johansson   
Livs region ost

Gerardo Berrios
Seko Stockholm

Peter Fredin   
Målarna avdelning 1

Lars Berg      
Byggnads Region Stockholm och Gotland

Joakim Lindström
TCO

Anita Vahlberg  
Journalistförbundet

Sara Hamrin      
LO

Hör av dig för att få hjälp!

Ring oss när som helst mellan 08.00 och 20.00 varje dag.