Informationsfilmer på olika språk!

Fackligt Center för Papperslösa har producerat en rad filmer på olika språk och med olika röster men med samma innehåll.

Målgruppen är papperslösa arbetstagare och syftet är att berätta om vår verksamhet. Att vi finns för att hjälpa och stötta den papperslösa arbetstagare som utnyttjas hänsynslöst av kriminella arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden.

Hör av dig för att få hjälp!

Du kan ringa till oss mellan 09.00 och 17.00 (måndag-fredag)