Om oss

Styrelsen för FCFP 2013

Styrelsen för FCFP 2013

Fackligt Center för Papperslösa är en ideell organisation bildad av LO, TCO samt fackliga organisationer inom LO, TCO och Saco.  Vårt huvuduppdrag är att stödja papperslösa och asylsökande med arbetsrättsliga frågor på arbetsmarknaden. Vi har också ett opinionsbildningsuppdrag som handlar om att både berätta om papperslösas situation i arbetslivet och att bidra till en förändring.

The Trade Union Centre for Undocumented Migrant Workers was established in 2008 by trade unions within the federations LO, TCO and Saco.

Our main task is to advice, counsel and support undocumented and asylum seeking people on the Swedish labour market.

The Trade Union Centre for Undocumented Migrants is a cooperation between unions. The main purpose is to stop the exploitation of undocumented and asylum seeking migrants on the Swedish labour market and to counsel and support migrants that are victims of exploitation.

 

Bakgrund

fci23608

Sture Nord, tidigare ordförande för TCO och Wanja Lundby-Wedin, tidigare ordförande för LO, vid invigningen av Fackligt Center för Papperslösas första kontor på Surbrunnsgatan i Stockholm.

Fackligt Center för Papperslösa bildades 2008 av ett antal fackliga organisationer inom LO,TCO och Saco samt LO och TCO. Centrets bildande väckte stor uppmärksamhet och fick redan från starten många besökare. Sedan starten har centret haft öppet nästan varenda måndag och behandlat flera hundra ärenden. Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden och ge hjälp till dem som råkat illa ut. Tanken att varje förbund ansvarar för sitt avtalsområde har hela tiden genomsyrat arbetet och innebär att alla medlemsorganisationer gemensamt tar ansvar för att hjälpa dem som är papperslösa att få rätt mot skrupelfria arbetsgivare.

Följande organisationer är medlemmar i Fackligt Center för Papperslösa:

Akademikerförbundet SSR
Byggnadsarbetareförbundet
Byggnads Stockholm-Gotland
Elektrikerförbundet
Fackförbundet ST
Fastighetsanställdas Förbund
Fastighets Region ost
GS Facket för Skogs-Trä och Grafisk Bransch
GS Avdelning 9 Östra Svealand
Handels Avdelning 20
Hotell & Restaurangfacket
IFMetall
Kommunalarbetareförbundet
Kommunal Stockholms Län
Livsmedelsarbetareförbundet
Livs Region Öst
Landsorganisationen i Sverige
LO-distriktet i Stockholms Län
Målareförbundet
Målar-Ettan
Seko Facket för service och kommunikation
Seko Stockholm
TCO
Transportarbetareförbundet
Transport Avdelning 5
Unionen
Vision
Vårdförbundet

 

Kontakt med FCFP:

_DSC0365_papperslösa     _DSC0297_papperslösa_DSC0357_papperslösa

Bengt Sandberg             Sten-Erik Johansson        Maria Östberg Svanelind

Fastighets                       Fastighets                         Akademikerförbundet SSR

Ordförande                     Föreståndare                    Vice ordförande

Bengtrune.sandberg@gmail.com

Stenerik.johansson@telia.com

Maria.ostberg-svanelind@akademssr.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Fackligt center för papperslösa - Besöksadress: Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget, 124 65 Bandhagen
Email till : info@fcfp.se
Frontier Theme