Om arbetsmarknadens regler för dig som är papperslös

_DSC6402_papperslosa_DSC9719_papperslosa

Kort om den svenska arbetsmarknaden

Diskriminering och trakasserier – även papperslösa har laglig rätt att slippa diskriminering och trakasserier. Sexuella trakasserier är aldrig tillåtna.

Lön – I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön. Istället bestäms löner i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar. Alla har rätt att få utlovad lön betald i tid. Vår uppfattning är att också den som är papperslös ska omfattas av kollektivavtalets lönenivåer.

Arbetstid – Arbetstidslagens regler om längsta arbetstid och rätt till rast och vila gäller alla arbetstagare – även papperslösa.

Arbetsmiljö – arbetsgivaren är skyldig att se till så att alla anställda har en dräglig arbetsmiljö.

Kollektivavtal 
Om en arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att ge alla arbetstagare den lön och de rättigheter som finns i avtalet – även papperslösa. Du kan få högre lön och bättre villkor än kollektivavtalet, men aldrig sämre.

Fackets roll 

I Sverige är det i första hand facket och inte myndigheterna som ser till så att arbetsmarknadens lagar och avtal följs. Det är därför bättre att kontakta facket än myndigheterna om det uppstår problem på jobbet.

Arbetsmarknadens regler gäller alla, även den som är papperslös och därmed saknar uppehålls- eller arbetstillstånd.

I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa personer som saknar arbetstillstånd. Det är heller inte tillåtet för personer utan arbetstillstånd att arbeta. En del asylsökande har rätt att arbeta utan arbetstillstånd.

Att det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd, och olagligt för dem att arbeta, innebär dock inte att den som arbetar utan arbetstillstånd saknar rättigheter. Arbetsmarknadens regler ska alltid följas, även av dem som anställer papperslösa.

 

Fackligt center för papperslösa - Besöksadress: Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget, 124 65 Bandhagen
Email till : info@fcfp.se
Frontier Theme