_DSC9725_papperslosaFackligt center för papperslösa hjälper papperslösa och asylsökande att ta tillvara sina rättigheter på arbetsmarknaden.

Genom centret kan papperslösa och asylsökande få information om sina rättigheter på arbetsmarknaden och få råd om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Via centret kan papperslösa vars rättigheter på arbetsmarknaden har kränkts få hjälp. H_DSC9723_papperslosajälpen ges av det fackförbund som kan branschen bäst.

Papperslösa som kontaktar centret kan vara anonyma. Men om vi öppnar ett ärende och påbörjar en förhandling med en arbetsgivare kan man inte längre vara anonym.

Fackligt center för papperslösa kan även ge information om hur papperslösa kan få vård och hjälp i asylärenden, men centret självt kan inte ge sådan hjälp. Vi kan hänvisa till andra organisationer som är experter på den typen av frågor.

The trade Union Centre help Undocumented Migrants and asylum-seekers to protect their rights on the labour market.

Through the Centre information about the rights on the labour market will be provided and undocumented workers and asylum-seekers will be able to get professional assistant and advice on issues about wages, work hours, working conditions and work environment.

Anyone seeking help from the centre is guaranteed to remain anonymous. However, if a case is opened, the person can’t remain anonymous.

In addition, the Trade Union Centre for Undocumented Migrants can provide information on how undocumented migrant workers can get medical treatment and help with the asylum process, but the centre itself has no possibility of providing financial aid to undocumented migrant workers. 

Fackligt center för papperslösa - Besöksadress: Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget, 124 65 Bandhagen
Email till : info@fcfp.se
Frontier Theme